עדכוני קורונה בזמן אמת

עדכון מנהל אגף הרישוי מר אפי רוזן. מורים יקרים בוקר טוב, ההקלות בסגר, בשלב זה אינן מאפשרות את חידוש שיעורי הנהיגה. החזרת השיעורים ככל הנראה תהיה חלק מאשכול ההקלות שעניינו הוא קבלת קהל. למרות זאת, אנו כל העת פועלים לחזרת השיעורים לשגרה, בשום שכל ומתוך אחריות לפרנסת המורים ובה בשעה גם לבריאותם. אבקש לעדכן כי […]

עדכוני קורונה בזמן אמת Read More »