עדכוני חקיקה

כל עדכוני הרשומות מהתקופה האחרונה מצגות ועוד רשומות 22/2/2022 הודעת התעבורה (תוספת אגרה בעבור תאגיד השידור הישראלי), התשפ"ב-2022 2136  רשומות 15/2/2022 הודעת התעבורה (אגרות), התשפ"ב-2022 2054  רשומות 10/1/2022 תקנות התעבורה (תיקון מס' 4) התשפ"ב-2022 1712  רשומות 31/12/2021 תקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 2) (תיקון), התשפ"ב-2021 1528  רשומות 30/12/2021 תקנות התעבורה (תיקון מס' 8) (תיקון), התשפ"ב-2021 […]

עדכוני חקיקה Read More »