פסק דין אחריות בוחן מלגם תאונה בזמן מב

פסק דין מ 11/7/2021 אחריות בוחן מלגם על תאונה במבחן מעשי

מצ"ב פסק דין בתביעות קטנות מ 11/7/21 על אחריות בוחן והזכיינית מילגם על תאונה בעת מבחן מעשי.

1. פסק דין מנומק תוך התבססות על חוזה המכרז ופסק דין קודם תא"מ 41021-12-19 בסמה חג'אזי נ' מילגם בע"מ שבו נקבע סעיף המטיל אחריות ביטוחית על הזכיין בעת בחינה ובנוסף הסתמכות על תקנה 223 (ג) (המטילה אחריות על מורה לקיום תקנות בעת לימוד נהיגה והשלכתה על הבוחן בעת בחינה).
2. ישנה אחריות על הבוחן לפי סעיף 1(א) לחוק השומרים (כפי שנקבע בפס"ד אחר תא"מ 4610-06-20 ישראל גפן נ' דן אמזלט ) שבו הוטלה אחריות על הבוחן כשומר הנכס ולא כבעליו על פי חוק השומרים.
3. נסיון של הזכיין לחמוק מאחריות תוך הטלת אשמה על המורה שלא הכין כראוי את הנבחן לא צלח כמו כן נסיון שימוש בפס"ד 461/71 משנות ה 70 המטיל אחריות על הנבחן לא צלח. (נסיבות שונות לגמרי)
4. בפסה"ד ישנן 2 טעויות סופר, הראשון מתייחס לבוחן בהודאה באחריות לתאונה (בטעות נרשם שהמורה הודה באחריות). השני בנוגע למסמך ששלח אבנר פלור לאבי גולן (הכוונה למסמך של אפי רוזן לגבי ביטוח רכב בעת מבחן נהיגה).
5. בתביעות הבאות רצוי לצרף תצהיר ומסמכים המעידים על גובה הכנסתו של המורה ולא רק להסתמך על אישור רו"ח. (לכן לא נפסק למורה אובדן הכנסה כפי שדרש).
6. פסק דין חשוב שיתווה להמשך דרישה לכיסוי ביטוחי בעת תאונה במבחן מול שתי הזכייניות מילגם וטלדור.
7.בפסק הדין הודגשו פסקאות חשובות בצבעים שונים להקלת הקריאה והבנת פסק הדין.
8. כול פסקי הדין שהוזכרו בפסק הדין נמצאים באתר מורים למען מורים.
9. לסיכום מילה טובה לחברינו משה פרימן שתבע את זכותו מול מילגם וזכה בפסק דין המזכה את כול מורי הנהיגה בסוגיה של ביטוח רכב בעת מבחן. 👏👏👏

פסק דין תאונה במבחן מילגם

פסק דין תאונה במבחן מילגם

ראשית פסק דין חשוב מאד שנומק יסודית לראשונה במקרים דומים.

שנית פס"ד אינו חלוט ומילגם יכולים להגיש ערעור למחוזי תוך 45 ימים.
פסה"ד אינו מהווה תקדים או מנחה לערכאות נמוכות כי היא בערכאה הכי נמוכה .(השלום).
סעיף 4 לפס"ד מציג טיעון שחשבנו לנכון ומתברר שנמצאה פירצה משפטית שאינה מחייבת את הזכייניות באחריות ביטוחית.( לכן משרד התחבורה אינה כופה).
סעיף 5 מנתח את אחריות נזיקית ונעזרת בחוק השומרים ומשמש במושג שומר בשכר (מושג ממשפט עיברי).
על פיו ניתן להטיל אחריות על הזכייניות.
סעיף 6 מנתח את ההתרשלות של מילגם על פי חוק השומרים.
סעיף 7 מבטל את הטיעון של מלגם לאחריות הנבחן ומפנה את האחריות לבוחן. (אלא אם כן יש רשלנות רבתית למשל פעולה שנעשתה בכוונה ולא ניתן היה למנוע)
(להערכתי פותח פירצה לתבוע את הנבחן על יד המורה במידה והבוחן יזוכה מאשמה)
סעיף 8 מחייב את המורה להערך להבא להוכחת נזקים עקיפים כגון הפסד ימי עבודה וכו'.
סעיף 9 מזכה את המורה בפיצויים על הנזקים הישירים ושכ"ט עו"ד.
אין ספק לחשיבותו של פסק הדין.
תודה לחברינו ישראל גפן שהלך איתם עד הסוף למרות הצעות הפשרה שהוצעו לו.
תודה לעו"ד אסף ורשה שהצליח בתביעה חשובה זו.
ותודה מיוחדת לחברינו אודי חברוני אשר אסף וליקט חומר רב מתביעות קודמות וסייע לתובעים בכל דרך אפשרית לנצח בתביעה.
להורדת פסק הדין המלא לחץ על הקישור