פסק דין תאונה במבחן מילגם

פסק דין תאונה במבחן מילגם

ראשית פסק דין חשוב מאד שנומק יסודית לראשונה במקרים דומים.

שנית פס"ד אינו חלוט ומילגם יכולים להגיש ערעור למחוזי תוך 45 ימים.
פסה"ד אינו מהווה תקדים או מנחה לערכאות נמוכות כי היא בערכאה הכי נמוכה .(השלום).
סעיף 4 לפס"ד מציג טיעון שחשבנו לנכון ומתברר שנמצאה פירצה משפטית שאינה מחייבת את הזכייניות באחריות ביטוחית.( לכן משרד התחבורה אינה כופה).
סעיף 5 מנתח את אחריות נזיקית ונעזרת בחוק השומרים ומשמש במושג שומר בשכר (מושג ממשפט עיברי).
על פיו ניתן להטיל אחריות על הזכייניות.
סעיף 6 מנתח את ההתרשלות של מילגם על פי חוק השומרים.
סעיף 7 מבטל את הטיעון של מלגם לאחריות הנבחן ומפנה את האחריות לבוחן. (אלא אם כן יש רשלנות רבתית למשל פעולה שנעשתה בכוונה ולא ניתן היה למנוע)
(להערכתי פותח פירצה לתבוע את הנבחן על יד המורה במידה והבוחן יזוכה מאשמה)
סעיף 8 מחייב את המורה להערך להבא להוכחת נזקים עקיפים כגון הפסד ימי עבודה וכו'.
סעיף 9 מזכה את המורה בפיצויים על הנזקים הישירים ושכ"ט עו"ד.
אין ספק לחשיבותו של פסק הדין.
תודה לחברינו ישראל גפן שהלך איתם עד הסוף למרות הצעות הפשרה שהוצעו לו.
תודה לעו"ד אסף ורשה שהצליח בתביעה חשובה זו.
ותודה מיוחדת לחברינו אודי חברוני אשר אסף וליקט חומר רב מתביעות קודמות וסייע לתובעים בכל דרך אפשרית לנצח בתביעה.
להורדת פסק הדין המלא לחץ על הקישור

כתוב את הכותרת כאן

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב print
Print

הודעות אחרונות

מעט על אגף הרישוי

אפי רוזן 
מנהל אגף הרישוי.
 

שחר פרטוק -מנהל אגף בקרה ופיקוח.

אחסן אבו ימאן -מפקח ארצי על בתי הספר לנהיגה.

רוני חטיב – מנהל תחום בחינות נהיגה.

שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב print
Print

הודעות אחרונות

מעט על אגף הרישוי

אפי רוזן 
מנהל אגף הרישוי.
 

שחר פרטוק -מנהל אגף בקרה ופיקוח.

אחסן אבו ימאן -מפקח ארצי על בתי הספר לנהיגה.

רוני חטיב – מנהל תחום בחינות נהיגה.

כל הזכויות © שמורות למורים למען מורים.
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב telegram
Telegram
שיתוף ב email
Email