פסקי דין

פסקי דין מורים כנגד מלגם /טלדור

על פי תנאי המכרז קיימת חובה על הזכיינים לבטח את רכבי לימוד הנהיגה בזמן המבחן המעשי.

מתחילת ההפרטה ועד לימים אלו נושא זה לא הוסדר לשביעות רצון המורים.

ולמעשה בכל תאונת דרכים בזמן מבחיר כאב הראש הוא של המורה בלבד.

כל הניסיונות לקצר את הליך הטיפול מול משרד התחבורה ומול הזכיינים כשלו. הזכיינים עומדים על דעתם בהתאם לחו"ד משפטית שקיבלו שאינם מחויבים בביטוח רכבי הלימוד ובפיצוי המורים כנגד נזקים הנגרמים להם במהלך המבחן המעשי.

לאור כל זאת הלחץ על משרד התחבורה הניב שני מסמכים חשובים לטובת המורים שלמעשה מפנים אותנו לתביעה משפטית.

מסמך ממנהל אגף הרישוי מר אפי רוזן וממסמך מסמנכ"ל בכיר לתנועה מר אבנר פלור. 

מתוך מכתבו של אפי רוזן

.לאור האמור, עמדת משרד התחבורה, הינה כי בקרות תאונת דרכים במהלך הבחינה המעשית,
הנעשית תחת הנחייתו של בוחן מטעם הזכיין, יהיה על הזכיין להפעיל את ביטוח האחריות
המקצועית ולא להפנות את מורה הנהיגה לפנות לחברות הביטוח בהם מבוטח הרכב של מורה
הנהיגה וזאת בכפוף לקבוע במסמכי המכרז ובחוזה עליהם חתמו הזכיינים.

להורדה

מתוך מכתבו של אבנר פלור

.הנושא נדון במסגרת דיונים במשרד ובכלל זה גם עם הזכינים ומהם עלה כי במקרים בהם
מתרחשת תאונה דרכים במהלך בחינת נהיגה מעשית, כאשר הרכב מצוי באחריות בוחן
מטעם הזכיין, מסרב הזכיין להפעיל את ביטוח האחריות מקצועית הקיים ומנחה את
המורה לפנות לחברת הביטוח בה האחרון מבטח את רכבו.

להורדה

תאונה במבחן נהיגה -המלצות לפעולה

לאחר תאונה במהלך מבחן, הזכייניות לא ימהרו לנדב לנו פרטים ויש לנקוט במהלכים הבאים:
* לדרוש מיד מהזכיין דו"ח תאונה, הכולל את פרטי הבוחן , פרטי המכוניות המעורבות, ואם זאת תאונה עצמית יש לדרוש הצהרת בוחן.

אין לתת פרטים שלנו , לא צלום רישיון רכב ולא תעודת בטוח אלא אם הזכיין נתן לנו את הפרטים שמבוקשים על ידינו.
* לדרוש מהזכיין פרטי מייל של האחראי בחברה שניתן לפנות אליו, ומיד לשלוח לו מכתב דרישה לפיצוי על מנת להראות שידינו נקיות ומיצינו הליכים לפני תביעה.
* לפנות למר רוני חטיב במייל ronniekh@mot.gov.il  עם העתק למר אפי רוזן במייל ronniekh@mot.gov.il בדרישה לשמור את הסרטון כי הוא ישמש את המורה בבית המשפט.
* במידה והמורה עומד בעלויות תיקון הנזק , או שהנזק מונע המשך עבודה תקינה, לבקש דו"ח שמאי ולתקן, לתת צ'ק דחוי ל 90 יום שבמהלכם נתבע את הזכיין.
(במידה והנזק גבוה, יש להפעיל בטוח ולבקש מחברת הבטוח לתבוע את הזכיין.)
* להגיש תביעה בבימ"ש לתביעות קטנות ולצרף אליו את מכתב מנהל האגף, ופסקי דין קודמים.
* לצרף הצהרה מהתלמידים על השתלשלות העניינים, אין לכוון אותם, או לנסות להשפיע עליהם, שיכתבו את מה שהם חוו וזוכרים, כולל התנהגות הבוחן לטוב או לרע.
להזכיר לתלמידים כי יתכן ויצטרכו להעיד בבית המשפט. (יש לשמור את כל פרטי התלמידים)
* יש לזמן לעדות את הבוחן ואת התלמידים.
* יש לצרף אשור מיועץ המס על אובדן ימי אובדן ימי עבודה והפסד כספי בגין האובדן.
* במידה והמורה אינו יכול לייצג את עצמו ,תמיד נציג מטעם מורים למען מורים יהיה מוכן להגיע ביום המשפט על מנת לייצג אותו, אך לזכור שצריך לבקש לכך אשור מבית המשפט .
מקוים שבאנו לעזר. (ט.ל.ח)