נהלי רישוי

הוראת נוהל 1/94 מתן וחידוש רישיון להחזקת בית ספר לנהיגה וניהולו

הוראת נוהל 2/94 מורים מוסמכים להוראת נהיגה בבתי ספר לנהיגה

הוראת נוהל 3/94 מנהלים מקצועיים של בתי ספר לנהיגה

הוראת נוהל 8/93 בוחני נהיגה תהליך קבלה (ישן)

הוראת נוהל 3/96 כרטיס תלמיד לרכב פרטי (מבדק פנימי)

פטור מרישיון מוביל לרכב מסחרי ללימוד נהיגה 2004

הוראת נוהל 1/2005 סימני היכר לרכב לימוד נהיגה

הוראת נוהל 1/2006 מבחני נהיגה עיוניים ומעשיים והערכת נבחנים

הוראת נוהל 9/2006 לרישום רכב הסעת תלמידים

הוראת נוהל 2/2007 בדיקות רפואיות למבקש רישיון נהיגה

הוראת נוהל 3/2007 מבחנים והוצאת רישיון נהיגה לטרקטור (דרגה )1

הוראת נוהל 4/2007 תלמיד נהיגה בדרך

הוראת נוהל 6/2007 רישיון נהיגה לנהג חדש

הוראת נוהל 9/2007 ציוד מיגון לימוד אופנוע

הוראת נוהל 5/2008 התקנה והסרת דוושות מרכב לימוד

הוראת נוהל 3/2013 רישיון נהיגה מדורג

נוהל 7/2014 מבחן עיוני (תיאוריה) בע"פ -בשמע

נוהל 1/2015 מתן היתר לנהיגה ברכב ביטחון מ סוג אמבולנס ואופנוע להגשת עזרה ראשונה -עדכון  20.2.2023 

הוראת נוהל 2/2017 אגרות לבחינות רישיונות נהיגה ורכב

נוהל לימוד הוראת נהיגה, הוספת סוג, מנהלים מקצועיים פרסום באתר משרד התחבורה

צו פיקוח על מחיר העמדת רכב פרטי למבחן

אוגדן הוראות נוהל 3/2017

הוראת נוהל קורס בוחני נהיגה מנהלים מקצועיים 4/2017

פטור מבדיקות מכון ותיאוריה לנהגים מקצועיים 7/1/2018

מצגת נהלי רישוי השתלמות 2017

סימן הכר לרכב לימוד והדרכת נהיגה

נוהל שימוש בפיקדון אישי

כללי התנהגות בוחן/מורה+ מקרים לביטול מבחן מעשי (אתיקה מקצועית לבוחנים)

כללי התנהגות בוחן/נבחן א' (אתיקה מקצועית לבוחנים)

כללי התנהגות בוחן/נבחן ב' (אתיקה מקצועית לבוחנים)

הוראת נוהל המרה 9.8.17

הוראת נוהל הטבה באגרות רישוי

צו הדין הפלילי על זיהום אויר מרכבים

צו התעבורה עבירות קנס

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה

חוק שירותי הובלה

תקנות שירותי הובלה

הוראת נוהל 31 2016 החלפת לוחית זיהוי פגומה

נוהל קביעת כושר גרירה של רכב 2016

נוהל תו סוחר 10/2017

הנחיות חדשות מבחן פנימי ואחזקת רש"ל 18 ברכב 14.10.18

הנחיות להתנהגות במעגל דו נתיבי 29.10.18

נוהל הכנסה/הוצאה/העברה של רכב לימוד 2019

עדכוני תקנות והוראת שעה לבדיקות רפואיות 9/9/19

טופס הצהרת בריאות החדש לדרגות 176 עד 181

נוהל בחינות נהיגה נכונה ומתודיקה מעשית משרד העבודה

הוראת נוהל 5/20 חיוב במבחן עיוני, מבחן מעשי ובדיקות כושר, לרבות כושר רפואי על בסיס הפעלת שיקול דעת

הוראת נוהל 02/2022 חיוב במבחן עיוני ,מבחן מעשי ובדיקות כושר, לרבות כושר רפואי על בסיס הפעלת שיקול דעתbuvk