הנחיות לרכב חשמלי

הנחיות לרכב חשמלי ללימוד נהיגה

מבוא 

שנת 2021 ,היא השנה שבה אנו יוצאים לדרך חדשה עם הרכב החשמלי  המלא, והחל מיום 2021.01.01 ,יהיה ניתן לרשום רכב זה להוראת נהיגה,  על כול המשתמע מכך.  

יחד עם הבשורות החדשות, והאתגרים המיוחדים, אופיו של לימוד  הנהיגה ישתנה, הן ברמה התפעולית, ובסוף ברמת המתודית, כך, שהחל  מתחילת שנה זו, המתודיקה להוראת הנהיגה תקבל גוון חדש ומטרות  הוראה יועברו בשיעורי הנהיגה, באופן רחב יותר ויכללו נושאים  הקשורים ברכב החשמלי , יוצא שבכול פרק בכרטיס התלמיד , נוסיף  רקע על הרכב החשמלי, והכוונה היא שכלל מורי הנהיגה, גם מי שלא  רכש את הרכב החשמלי יעביר את המשימות בהקשר של החשמלי לכול  התלמידים שלומדים אצלו. חשוב מסמך זה מסדיר בעבורכם את השיח  המתודי ובאיזה שלב יש להעשיר את ידיעות התלמיד.  

מכוח השינוי, אני מנחה שכול מנהל מקצועי שמשמש כמנהל ראשי,  ידאג, שעד סוף חודש אפריל 2021 ,לרכז את כלל המורים שלו בבית  הספר, ויע ביר להם את ההסבר המתודי לרכב החשמלי, ובכך ידאג שכול  מורה בבית הספר יעביר את החומר לתלמידיו.

רקע כללי  

פיתוח אמצעי תחבורה אשר אינם מבוססים על דלק הוא נושא הנמצא  בקדמת סדר היום הציבורי במדינות רבות ברחבי העולם. זהו אמצעי  יעיל ומתבקש למניעת זיהום אויר, צמצום המזהמים והפחתה בפליטות  גזי חממה. מדינת ישראל אשר היא חברה במדינות OECD מקדמת  בשנים האחרונות את נושא השימוש ברכב שאינו מזהם ותורם להפחתת  גזי החממה. 

במהלך השנים האחרונות עלה הצורך בשימוש באנרגיה חלופית לאור  העובדה שהחלופה לשיטת הנעה חלופית הפכה להיות זמינה , זולה,  ואינה סובלת משינויים תכופים בעלויות הייצור כדוגמת שיטת ההנעה  המסורתית בדלק –בנזין או סולר.  

פקודת התעבורה מגדירה את הרכב המנוע כ: רכב המונע בכוח מכני  מכל צורה שהיא, ולרבות תלת אופנוע ואופנוע עם רכב צדי או עם גרור  או בלעדיהם ולמעט רכב הנגרר על ידי רכב מנועי ;(ראה סעיף 1 לפקודת  התעבורה נוסח חדש.)  

תקנות התעבורה מגדירות את הרכב החשמלי כ – "רכב מנועי המונע  במנוע חשמלי".  

המונח "רכב חשמלי" מתייחס לארבע שיטות הנעה עיקריות: 

1 .רכב היברידי הנראה כבר מלפני יותר מעשור על הכבישים בישראל.  הרכב מצויד בסוללה חשמלית, במנוע שריפה פנימית ולצידו מנוע  חשמלי, היכול להפוך ולפעול כגנרטור. הנעת הרכב הינה ע"י המנוע  החשמלי כשהוא נעזר, במידת הצורך, במנוע הבנזין, והסוללה נטענת  על ידי המנוע החשמלי בפעולתו כגנרטור כאשר הוא מונע ע"י מנוע  הבנזין. מערכת ממוחשבת שולטת על ביצועי הרכב ומביאה את  השימוש בשני המנועי ם למצב מיטבי . 

2 .רכב In-Plug היברידי .רכב בעל שתי שיטות הנעה כמו ,רכב היברידי  אולם מאפשר טעינה של הסוללה החשמלית גם ישירות מרשת  החשמל. 

3 .רכב חשמלי מלא – רכב המבוסס על שימוש במנוע חשמלי בלבד, אשר  מקור האנרגיה העיקרי שלו הינו סוללה נטענת ממקור חשמל חיצוני

  

4 .רכב חשמלי המייצר לעצמו את החשמל הדרוש להנעתו, תוך כדי  שימוש בתאי – דלק.  

ברכבים ההיברידיים מנוע הבנזין קטן יותר מאשר ברכב קונבנציונאלי  ופועל בתנאים קרובים לאופטימאליים, וכתוצאה מכך הוא חסכוני  יותר ומזהם פחות. לעומת זאת, הספקו נמוך יחסית ואין לו יכולת  תאוצה גבוהה.  

כאשר יש צורך בתאוצה או לצורך זינוק בעליה מופעל במקביל המנוע  החשמלי ושניהם יחד מספקים את ההספק הדרוש. תכונה משותפת  לכל ארבעת סוגי הרכבים לעיל היא יכולת עצירה רגנרטיבית, כלומר-  ניצול אנרגית הבלימה לטעינת המצבר ע"י הפיכת המנוע החשמלי  לגנרטור.  

עקב כך נחסכת אנרגיה רבה – למעשה רוב האנרגיה הנשחקת  וההולכת לאיבוד בבלמים של רכב קונבנציונאלי המונע בדלק.  בנוסף ליתרונות הברורים של כניסת הרכב החשמלי לשוק, יש לזכור גם  את הערך המוסף שבהפחתת התלות בנפט מסיבות כלכליות  ואסטרטגיות-פוליטיות. 

החסרונות ברכבים החשמליים, ב הווה, הם בעיקר בתחומי כושר אגירת  החשמל בסוללה, המתבטא בטווח נסיעה מוגבל, וכמובן – במחיר,  שבעיקרו מורכב ממחיר הסוללה היקר.  

.יש לזכור כי רכבים בעלי שיטת הנעה מהסוג ההיברידי ו ה היברידי  IN PLUG אושרו לשימוש בהוראת נהיגה בעבר .  

מסמך זה נועד לקבוע שינויים נחוצים והתאמת שיטת ההוראה ברכב  חשמלי בעת שיעור הנהיגה וכמובן תוך התייחסות להדגשים מתודיים  בשיעורים הרלוונטיים בעת הוראת הנהיגה.  

מתודיקה וכרטיס התלמיד  

כמו בכל מערכת חינוכית שתפקידה להקנות ידע וערכים, כך גם בחינוך  לנהיגה יש צורך בתוכנית למידה אחידה, שהנחת היסוד שלה היא שכל  המורים מלמדים לפיה ולפיכך כל התלמידים יודעים ומבינים את תכניה,  נוהגים בשיעורי הנהיגה ובמבחנים על-פי עקרונותיה ופועל יוצא של  שרשרת זו הוא; תפקוד נורמטיבי אחיד ככל האפשר של הנהגים.  

השלבים בכרטיס התלמיד

שלב א – תפעול הרכב – עוסק בכל פעולות השליטה והבקרה ברכב.

  

שלב ב – הדרך – עוסק בכל הקשור למיקומו של הרכב במרכיבי הדרך  השונים ובנסיעה לאחור. 

שלב ג – התנועה – עוסק ביחסי הגומלין בין משתתפי הדרך השונים  בתנאים משתנים ובחניות לסוגיהן . 

שלב ד – משימות נהיגה – עוסק במיומנויות הנהיגה, במהירויות ותנאים  מכבידים מיוחדות ובהשלמת נושאים מעשיים לקראת נהיגה עצמאית. 

משימות מתודיות שנדרשת בהן התייחסות לרכב חשמלי  שלב התפעול  

1 .משימה – 2 מערכת התפעול. 

היעד הסופי :התלמיד יזהה ויפרט בשמן ,מיקומן ותפקידן של  מערכות הבטיחות של הרכב החשמלי ובין היתר טעינת הרכב  במטענים ייעודיים, אופן הטעינה וניתוק המחברים בבטיחות.  תפעול בלם יד חשמלי תוך מתן הסבר על מנגנון ההפעלה של מנגנון  זה. 

2 .משימה – 3 מערכות הבטיחות. 

היעד הסופי :התלמיד יפרט את מערכות הבטיחות ברכב החשמלי  בשמן ,מיקומן ,תפקידן ויפעיל או ת ן . תחזוקת הרכב החשמלי  מחייבת התייחסות לאפשרות ההתחשמלות כתוצאה מטיפול לא  נכון/רשלני וכד'. התלמיד ידע אודות סוגי מחבר י יעודי לטעינת רכב  חשמלי. ע"פ התקינה קיימים מספר סוגי שקעים/תקעים מותרים  וההבדלים ביניהם.  

3 .משימה – 4 מערכת הבקרה והמידע. 

היעד הסופי :התלמיד יזהה את הנוריות והמדים הנמצאים  במערכת הבקרה והמידע ויסביר מה תפקידם . וכמו כן יזהה מערכות עזר אוטונומיות ברכב העוזרות לנהג )חיישני סביבה כמו  סטייה מנתיב, שמירת מרחק אוטומטית ,ערנות נהג  

ועוד( .התלמיד יזהה מהן קריאות מקובלות ומהו אופן הטיפול  בקריאות חריגות.ובין היתר נורות הטעינה של הרכב החשמלי  צבעם וכד'. 

  

4 .משימה – 6 התנעת מנוע. 

היעד הסופי : התלמיד יפעל וידע תהליך של התנעת רכב חשמלי.  

5 .משימה – 7 תחילת נסיעה האצה ובלימה ברכב חשמלי אוטומטי  במישור  

היעד הסופי: התלמיד ידע לשלב היולך ברכב החשמלי }D .} המורה יסביר לתלמיד כי הרכב החשמלי מקבל זמינות כוח מרבית  כבר בתחילת הנסיעה וידע לשלוט בה. כמו כן ילמד איך לבלום  ביעילות ובזהירות את הרכב כי בלימת הרכב עוצמתית, כמעט מיידית  )כבלמנוע(. 

המורה יסביר ויפרט מנגנון העבודה של המנוע החשמלי ושיטת  ההנעה של תיבת ההילוכים והקשר ביניהם. מערכות רכב  שמחוברות לסוללת הרכב החשמלי – לרבות, המנוע החשמלי,  האינוורטר ,הקונברטר, מדחס מיזוג אוויר, מערכת הטעינה וכו . 

6 .משימה – 9 אבטחת הרכב והדממת המנוע בסיום הנסיעה. היעד הסופי :התלמיד ידע לדומם מנוע של רכב חשמלי וידע  להפעיל את בלם היד החשמלי.  

7 .משימה – 5 תחילת נסיעה במעלה תוך שימוש בבלם העזר בלם – יד 

היעד הסופי: התלמיד ידע את לבצע התחלת נסיעה במעלה תוך  שימוש במנגנון holder hill במידה וקיים.  

8 .משימה -6 נסיעה לאחור בקו ישר  

 היעד הסופי: התלמיד ידע לנסוע לאחור  

 המורה יחזור ויסביר לתלמיד כי לאחר החלפת ההילוך להילוך  אחורי ועזיבת הבלם הרכב מקבל זמינות כוח מיידית ,וילמד את  התלמיד לשלוט במהירות הנסיעה לאחור. 

  

שלב התנועה  

1 .משימה – 1 מהירות הנסיעה  

יעד סופי :התלמיד ידע טווח הנסיעה של רכב חשמלי כאשר  הסוללה טעונה במלואה. טווח זה משתנה לפי פרמטרים כמו  מהירות הנסיעה, משקל, טמפרטורות, מאפייני מערכת הרגנרציה  )טעינת הרכב בתאוטה( וכו . 

2 .משימה – 4 השתלבות בתנועה והתייחסות לעוברי דרך 

 היעד הסופי: התלמיד ידע כי הרכב החשמלי הוא שקט לסביבתו  ויהיה ערני וקשוב לעוברי דרך ולכלי הרכב .המורה ידגיש לתלמיד כי  לא שומעים כמעט את הרכב בנסיעה ,בזמן עקיפות או התקרבות  למעברי חצייה להדגיש את הצורך בהסתכלות יתר וזהירות. 

 

 

שחר פרטוק 

מנהל אגף פיקוח ובקרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *