הודעת שחר פרטוק סיום סגר ב'

הודעת שחר פרטוק על סיום סגר ב'

ערב מבורך ונעים לכולנו לאחר החלטות קבינט הקורונה להלן ההנחיות:

1. החל מיום ראשון ניתן לחזור לשיעורי הנהיגה כאשר תלמיד אחד ברכב עם מורה נהיגה וקיימת הצהרת בריאות של התלמיד.
2. מבחני הנהיגה ייפתחו לשיבוץ החל מ 30.10 כאשר רמת השירות היא 7-14 ימים.
3. במבחן המעשי יתקיימו הכללים כפי שהיו בתחילת הקורונה מבחן אחד של כול מורה, ונבחן אחד ברכב, יש להכין הצהרת התלמיד ומדידת חום טרם הבחינה המעשית.
4. באוטובוס ניתן עד 4 נבחנים מפוזרים ברחבי האוטובוס.
נקווה לעבודה פוריה ומקצועית תוך הקפדה ושמירה על הכללים

שחר פרטוק מנהל אגף פיקוח ובקרה

כתוב את הכותרת כאן

WhatsApp
Facebook
Email
Print

הודעות אחרונות

מעט על אגף הרישוי

אפי רוזן 
מנהל אגף הרישוי.
 

שחר פרטוק -מנהל אגף בקרה ופיקוח.

אחסן אבו ימאן -מפקח ארצי על בתי הספר לנהיגה.

רוני חטיב – מנהל תחום בחינות נהיגה.

WhatsApp
Facebook
Email
Print

הודעות אחרונות

מעט על אגף הרישוי

אפי רוזן 
מנהל אגף הרישוי.
 

שחר פרטוק -מנהל אגף בקרה ופיקוח.

אחסן אבו ימאן -מפקח ארצי על בתי הספר לנהיגה.

רוני חטיב – מנהל תחום בחינות נהיגה.

כל הזכויות © שמורות למורים למען מורים.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Telegram
Email