הארכת תוקף תיאוריה ובדיקות

הארכת תוקף תיאוריה הצהרת בריאות ובדיקות עיניים

ערב טוב מורי הנהיגה בישראל.

אחרי שני הסגרים הממושכים תוקף התיאוריה ,בדיקות עיניים ובדיקות רפואית הוארכו לכל התלמידים לשלש שנים וחצי .
יש להוסיף חצי שנה על התאריך שמופיע במערכת ברוש.
להזכירכם בדיקות ותאוריה שפג תוקפם מופיעים במערכת בצבע אדום.
תשלום אגרת בית ספר לשנה הבאה בסך של 846 שקל, מופיע עם פתיחת המערכת.
יש להתארגן בהתאם ומומלץ כרגיל לשלם דרך האתר .
מורים למען מורים

כתוב את הכותרת כאן

WhatsApp
Facebook
Email
Print

הודעות אחרונות

מעט על אגף הרישוי

אפי רוזן 
מנהל אגף הרישוי.
 

שחר פרטוק -מנהל אגף בקרה ופיקוח.

אחסן אבו ימאן -מפקח ארצי על בתי הספר לנהיגה.

רוני חטיב – מנהל תחום בחינות נהיגה.

WhatsApp
Facebook
Email
Print

הודעות אחרונות

מעט על אגף הרישוי

אפי רוזן 
מנהל אגף הרישוי.
 

שחר פרטוק -מנהל אגף בקרה ופיקוח.

אחסן אבו ימאן -מפקח ארצי על בתי הספר לנהיגה.

רוני חטיב – מנהל תחום בחינות נהיגה.

כל הזכויות © שמורות למורים למען מורים.
WhatsApp
Facebook
Twitter
Telegram
Email