חדשות ועדכונים

 הנחיות מנהל אגף בקרה ופיקוח

מר שחר פרטוק
 
סיכומי מפגש מנהל האגף מר אפי רוזן
עדכוני חקיקה 
אירועים חריגים בענף הוראת הנהיגה